Nhà ở

 • Chung cư Roman Hải Phát  (2 phòng ngủ)

  Chung cư Roman Hải Phát (2 phòng ngủ)

  Thiết kế nội thất

 • Chung cư Roman Hải Phát   (3 phòng ngủ)

  Chung cư Roman Hải Phát (3 phòng ngủ)

  Thiết kế nội thất

 • Chung cư Roman Hải Phát   (3 phòng ngủ)

  Chung cư Roman Hải Phát (3 phòng ngủ)

  Thiết kế nội thất

 • Chung cư Roman Hải Phát (3 phòng ngủ)

  Chung cư Roman Hải Phát (3 phòng ngủ)

  Thiết kế nội thất

 • Chung cư Roman Hải Phát   (3 phòng ngủ)

  Chung cư Roman Hải Phát (3 phòng ngủ)

  Thiết kế nội thất

 • Chung cư Roman Hải Phát   (2 phòng ngủ)

  Chung cư Roman Hải Phát (2 phòng ngủ)

  Thiết kế nội thất